10.  Bloklar ve Procs 
 
Ruby dilinin en ilginç (cool) bölümlerinden biri. Diğer birkaç dilde de bu özellik var , ismi bazılarında closures olarak geçer. 
Bu şöyle açıklanabilir ; do…end arasına kod yazarak blok oluşturuyoruz. Bu bloğu bir nesneye (procs) sarıyoruz. Sonra ya bir değişkende saklıyoruz yada metod içine gönderiyoruz. Ne zaman ve ne kadar istersek blok içindeki kodu çalıştırırız. Bu haliyle bir metoda benzetebiliriz. Fakat bloklar bir nesneye bağımlı değildir (kendisi bir nesnedir) , biraz karışık mı geldi ? Örnek vermek daha iyi olacak : 
toast = Proc.new do
 puts 'Cheers!'
end

toast.call
toast.call
toast.call

Cheers!
Cheers!
Cheers!
Evet bir proc oluşturduk ( bu prosedürün kısaltması gibi düşünülebilir ama daha çok blok ile daha uyumludur ) bu kod bloğunu taşır . proc üç defa çağrıldı , bu haliyle daha çok metoda benziyor. 
Ama metodlardan fazlası var : bloklar parametre alabilirler : 
doYouLike = Proc.new do |aGoodThing|
 puts 'I *really* like '+aGoodThing+'!'
end

doYouLike.call 'chocolate'
doYouLike.call 'ruby'

I *really* like chocolate!
I *really* like ruby!
Blok ve Procs nedir öğrendik. Ama neden metodlar yerine bunları kullanalım ? Çünkü bazı özellikler varki metodlarla yapamayız. En önemlisi ; metodları başka metodlar içinde kullanamayız (ama procs lar metodlar içinde kullanılabilir) . Diğer sebep ; metodlar diğer metodlara değer döndürmez (ama metodlar procslar döndürebilir). Çünkü procs lar nesnedir , ama metodlar değil. 
(Bu size tanıdık gelmedi mi? Evet bu tür blokları tekrarlayıcılar bölümünde de gördük. Şimdi bloklara daha yakından bakalım.) 

Procs Alan Metodlar 
Bir metod içince procs kullanınca proc nasıl kullanılacak kaç defa çağrılacak kontrol edebiliriz. Örneğin bir koddan önce ve sonra çalışmasını istediğimiz şeyler olduğunu düşünelim : 
def doSelfImportantly someProc
 puts 'Everybody just HOLD ON! I have something to do...'
 someProc.call
 puts 'Ok everyone, I\'m done. Go on with what you were doing.'
end

sayHello = Proc.new do
 puts 'hello'
end

sayGoodbye = Proc.new do
 puts 'goodbye'
end

doSelfImportantly sayHello
doSelfImportantly sayGoodbye

Everybody just HOLD ON! I have something to do...
hello
Ok everyone, I'm done. Go on with what you were doing.
Everybody just HOLD ON! I have something to do...
goodbye
Ok everyone, I'm done. Go on with what you were doing.
Bu kod yapısının ne kadar önemli olduğu buradan pek anlaşılmıyor , ama öyle . :-) Programlamada mutlaka yapmanız gereken bazı katı istekler , şartlar vardır. Bir dosyayı kaydetmek istediğinizde , dosyayı açarsınız , içine bir şeyler yazarsınız ve dosyayı kapatırsınız. Dosyayı kapatmayı unutursanız kötü şeyler olabilir. Her zaman bir dosyayı açmak ve işlem yapmak istersiniz bu yüzden dosyanın açık unutulması mümkündür. Ruby, ile dosyaların açılması ve kaydedilmesi yukarıdaki kodun mantığında çalışır. (Sonraki bölümde dosyaların kaydedilmesi ve yüklenmesi ile ilgili referenslar verilecek.) 
Bazen procs ların kaç defa çağrılacağına dair metod yazmak isteyebilirsiniz : 
def maybeDo someProc
 if rand(2) == 0
  someProc.call
 end
end

def twiceDo someProc
 someProc.call
 someProc.call
end

wink = Proc.new do
 puts ''
end

glance = Proc.new do
 puts ''
end

maybeDo wink # rand(2) değeri 0 ise çalışacak
maybeDo glance # rand(2) değeri 0 ise çalışacak
twiceDo wink
twiceDo glance

 ( wink için rand(2) değeri 0 değilmiş , glance için 0 mış )
Bunlar metodlarla yapamadığımız , procs lar ile yapabileceğimiz genel örneklerdir. Tabiki iki defa yapacak metod yazabilirsiniz , ama bu parametre someProc almadığı için iki şeyi birden (hem wink , hem glance) çift yazdıramazsınız. 
Şu ana kadar gördüğümüz procs lar birbirine benziyordu. Son örnektekiler biraz farklı. Metodun çağrılma sayısı içinde kaç procs olduğuna bağlı. Metodumuz nesne ve procs alabilir , ve procs bu nesne üstünden çağrılabilir. Eğer procs FALSE değeri alırsa işlem durur (procs çağrılmaz) , TRUE değeri alırsa procs geri döndürme nesnesi ile beraber çağrılır. Procs FALSE döndürünceye kadar işlem devam eder.Metodun geri döndüreceği değer son FALSE-olmayan değeri procs ile alır. 
def doUntilFalse firstInput, someProc
 input = firstInput
 output = firstInput
 
 while output
  input = output
  output = someProc.call input
 end
 
 input
end

buildArrayOfSquares = Proc.new do |array|
 lastNumber = array.last
 if lastNumber <= 0
  false
 else
  array.pop            # sondaki sayıyı atıyoruz...
  array.push lastNumber*lastNumber # ...yerine karesini koyuyoruz...
  array.push lastNumber-1   # ...diğer küçük sayı ile devam.
 end
end

alwaysFalse = Proc.new do |justIgnoreMe|
 false
end

puts doUntilFalse([5], buildArrayOfSquares).inspect
puts doUntilFalse('I\'m writing this at 3:00 am; someone knock me out!', alwaysFalse)

[25, 16, 9, 4, 1, 0]
I'm writing this at 3:00 am; someone knock me out!
Acayip anlaşılmaz bir örnek olabilir, itiraf ediyorum. Fakat farklı procs lar verildiğinde bir metodun nasıl davrandığını çok iyi anlatıyor. 
Buradaki inspect metodu to_s e çok benzer. to_s bize bağlandığı nesneyi döndürürken inspect doUntilFalse ile çağırdığımız dizinin tamamını döndürür. Şunu da görmeliyiz ki dizinin sonunda 0 ın karesini almıyoruz, zaten 0 ın karesi yine 0, gerek yok. Ayrıca alwaysFalse FALSE döndüreceği için, doUntilFalse ikinci çağrılmada bir şey döndürmez sadece verilen stringi yazar. 
Procs Döndüren Metodlar 
Procs ların başka güzel özelliği metodlar içinde procs lar oluşturulması ve döndürülmesidir (return). Aşağıdaki örnekte iki procs oluşturup yeni bir procs da döndürüyoruz. Bu yeni procs çağrılınca birinci procs u çağırır bunun sonucu da ikinci procs a geçer. 
def compose proc1, proc2
 Proc.new do |x|
  proc2.call(proc1.call(x))
 end
end

squareIt = Proc.new do |x|
 x * x
end

doubleIt = Proc.new do |x|
 x + x
end

doubleThenSquare = compose doubleIt, squareIt
squareThenDouble = compose squareIt, doubleIt

puts doubleThenSquare.call(5)
puts squareThenDouble.call(5)

100
50
Yukarıda 3. satırda proc1 in proc2 den önce işleme girmesi için parantez içinde proc2 ye yazılmıştır. 
Metodlar İçinden Blokları ( Procs değil ) Oluşturma
Bu konu akademik olarak ilginç olduğu için incelenebilir ama uygulamada tartışılan bir konudur. Çünkü üç aşamalı bir yol ( metodu tanımlama , proc u oluşturma ve son olarak metod proc la beraber çağırma ) olmasına rağmen sadece iki aşamanın ( metodu tanımlama ve proc kullanmadan metodla blok içine girme ) olmasıdır. Siz de çoğu zaman metodun içine girdikten sonra proc/block kullanmak istemeyeceksiniz. Ruby ise bunu zaten bizim için yapıyor : Tekrarlayıcıları her yerde kullanıyoruz unuttunuz mu? Bir örnek verelim : 
class Array
 
 def eachEven(&wasABlock_nowAProc)
  isEven = true # "true" ile başlıyoruz çünkü diziler çift sayı olan 0
          # ile başlar.
  
  self.each do |object|
   if isEven
    wasABlock_nowAProc.call object
   end
   
   isEven = (not isEven) # çift => tek , tek => çift değiştirme.
  end
 end

end

['apple', 'bad apple', 'cherry', 'durian'].eachEven do |fruit|
 puts 'Yum! I just love '+fruit+' pies, don\'t you?'
end

# sadece çift sayıları kullanıyoruz
# tek sayılara ne olacak ?
# onlara da bir uyarı yazalım.
[1, 2, 3, 4, 5].eachEven do |oddBall|
 puts oddBall.to_s+' is NOT an even number!'
end

Yum! I just love apple pies, don't you?
Yum! I just love cherry pies, don't you?
1 is NOT an even number!
3 is NOT an even number!
5 is NOT an even number!
eachEven metodu içinden blok oluşturmak için bloğu metod dan sonra hemen yerleştiriyoruz. Siz bloğu metod içine koysanızda birçok metod bunu yok sayabilir. Bunu önlemek için bu blok adı önüne & koyarız ve procs a çevirmiş oluruz bir anlamda ve bu proc metod parametrelerinin en sonuna yazılır. Biraz karışık olabilir ama zor değil. Bunu metodu tanımlarken ve bir kere yaparız. Sonra bu metodu önceden Ruby de tanımlı (built-in) blok kullanan metodlar gibi ( .each ve .times ) istediğiniz kadar kullanırsınız. 5.times do vardı hatırlayınız… 
Karıştırıyorsanız , eachEven metodu ne yapmak için oluşturuldu düşünün : “bloğu çağırmak ve dizinin kalan her elemanı üzerinde işlem yapmak için” . Bir kere bu yazılınca işleyecektir , hangi blok ne zaman çağrılacak gibi bir endişeniz olmasın. Bu zaten metodları neden böyle yazdığımızı açıklar : onların tekrar ne zaman çalışacağını düşünmemize gerek yoktur. Sayıların tek ve çift olaması durumlarında çalışmasına devam etmiştir. 
Bir keresinde bir programın farklı bölümlerinin çalışmasının ne kadar zaman aldığını hesaplamam gerekmişti ( buna kod profillendirmesi denir ). Bunun için bir metod yazmıştım , kod çalışmadan zaman tutuyordu , kod çalışıp bitince aradaki zaman farkını çıkarıyordu. Kodu tam hatırlamıyorum ama benzer işi yapan bir örnek vereyim : 
def profile descriptionOfBlock, &block
 startTime = Time.now
 
 block.call
 
 duration = Time.now - startTime
 
 puts descriptionOfBlock+': '+duration.to_s+' seconds'
end

profile '25000 doublings' do
 number = 1
 
 25000.times do
  number = number + number
 end
 
 puts number.to_s.length.to_s+' digits' #büyük sayının rakam sayısı.
end

profile 'count to a million' do
 number = 0
 
 1000000.times do
  number = number + 1
 end
end

7526 digits
25000 doublings: 0.246768 seconds
count to a million: 0.90245 seconds
Ne kadar basit ve kullanışlı. Şimdi bir programın istediğim kısmının ne kadar süre çalıştığını kolayca hesaplatabilirim. Yapacağım tek şey çalışacak kodu blok içine yazmak ve onu da profile a göndermek. 
Denemeniz için… 
• Eski bir çalar saat : İçinde blok olan bir metod oluşturalım. Bu metod her saat başı bloğu bir kere çağırsın ve do…. puts “ding-dong” …end desin. İpucu: Time.now.hour şimdiki zamanı tanımlamada kullanılabilir , ama bu 0-23 arası olarak saatı verir sizin bunu gerçek saatteki gösterim gibi 1 – 12 rakamları ile yapmanız gerekiyor. 
• Program Logger : İsmi log olan bir metod ve bu bir bloga sahip , bu blog da blog ismini string olarak döndürecek. doSelfImportantly gibi. Blogun başlamasını ve bitişini string ifadelerle verecek , bize de hangi blok döndürülüyor söyleyecek. Bu metodu bir kod bloğu göndererek test edin. Blok içinde another gibi bir ifade olsun bu işlem başlatsın ve diğer bloğa işlem aktarılsın ( nesting : iç-içe ). Çıktınız şuna benzer birşey olmalı : 
Beginning "outer block"...
Beginning "some little block"...
..."some little block" finished, returning: 5
Beginning "yet another block"...
..."yet another block" finished, returning: I like Thai food!
..."outer block" finished, returning: false
• Daha İyi Bir Logger : Son logger çıktısının okunması daha karmaşık iç içe yapılar için zor olacaktı. Ama blokların yapısına göre çıktıyı da girintili yazdırabilirsek daha anlaşılır olmaz mı? Bunun için içiçe olan yapıları takip etmeniz lazım. global değişkenler kullanmanız yerinde olacaktır. Bunlar kodunuzun her yerinden görebileceğiniz değişkenlerdir. Bunları ifade etmek için başlarına $ koyarız : $global, $nestingDepth, and $bigTopPeeWee. Sonuçta şuna benzer bir çıktı almalısınız : 
Beginning "outer block"...
 Beginning "some little block"...
  Beginning "teeny-tiny block"...
  ..."teeny-tiny block" finished, returning: lots of love
 ..."some little block" finished, returning: 42
 Beginning "yet another block"...
 ..."yet another block" finished, returning: I love Indian food!
..."outer block" finished, returning: true
Evet tebrikler bu derslerden öğrenecekleriniz bu kadardı ! Herşeyi hatırlamıyor olabilirsiniz yada bazı bölümleri atlamış olabilirsiniz. Programlama ne bildiğinizle çok alakalı değildir , çözümü nasıl ifade ettiğinizle alakalıdır. Neyi nerede bulacağınızı bildiğiniz sürece hatırlamamanız bir problem olmaz. Ümit ederim bütün bunları hiçbir yere bakmadan yazdığımı düşünmüyorsunuzdur. Çünkü baktım. Ayrıca oldukca fazla yardım da aldım. Bu yardımları ve kimlerden ve nerelerden aldım ? Anlatayım :