3.  Değişkenler ve Atamalar 
Öğrendiklerimizden biz puts komutu ile ne verirsek o ekrana aynen yazılıyor. Aynı şeyi iki defa yazdırmak için iki defa puts ile yazıyoruz. 
puts '...you can say that again...'
puts '...you can say that again...'

...you can say that again...
...you can say that again...
Ama bir kere yazıp onu saklasak ve istediğimizde tekrar kullanabilsek ne iyi olurdu değil mi? 
Bunu yapmak için saklayacağımız string e bir isim vermeliyiz. Programcılar bu isim vermeye atama ( assignment ), verilen isme de değişken ( variable ) der. Bu isim harf ve rakamlardan oluşur ama ilk karakter mutlaka bir harf ve küçük harf olmalıdır.
Son programımıza tekrar dönelim ve bu defa string e mystring ismini atayalım. 
myString = '...you can say that again...'
puts myString
puts myString

...you can say that again...
...you can say that again...
Burada siz mystring adına ne yaptırırsanız bu  '...you can say that again...' üzerine uygulanır. Yani değişken adları değişkenin kendisine yönlendirir , onu işaret eder.  Biraz daha ilginç örneklere bakalım : 
name = 'Patricia Rosanna Jessica Mildred Oppenheimer'
puts 'My name is ' + name + '.'
puts 'Wow!  ' + name + ' is a really long name!'

My name is Patricia Rosanna Jessica Mildred Oppenheimer.
Wow!  Patricia Rosanna Jessica Mildred Oppenheimer is a really long name!
Bir değişkene bir nesne atandıktan sonra aynı değişkene yeni bir başka nesne atayabiliriz. Bu yüzden onlara değişken diyoruz. İşaret ettikleri (gösterdikleri ) değerler değişebildiği için. 
composer = 'Mozart'
puts composer + ' was "da bomb", in his day.'
composer = 'Beethoven'
puts 'But I prefer ' + composer + ', personally.'

Mozart was "da bomb", in his day.
But I prefer Beethoven, personally.
Ayrıca değişkenler her zaman sadece stringlere işaret etmezler : 
var = 'just another ' + 'string'
puts var

var = 5 * (1+2)
puts var

just another string
15
Başka bir örnek : 
var1 = 8
var2 = var1
puts var1
puts var2

puts ''

var1 = 'eight'
puts var1
puts var2

8
8

eight
8
Önce var2 ye var1 değerini atadık , yani 8 . Sonra var1 i değiştirdik ve  'eight' yaptık , ama var2 ilk değerinde kaldı. 
Evet buraya kadar bir çok şey öğrendik ; şimdi hepsini uygulayalım ! ==>