4.  Genel Tekrar  
Şu ana kadar öğrendiğimiz sayılar , harfler (strings) ve değişkenler i kullanarak uygulamalar yapalım :
 Ekrana 25 yazdırmak için aşağıdaki kodu kullanamayız , çünkü sayılar ve string ler toplanamaz : 
var1 = 2
var2 = '5'
puts var1 + var2
Bu kodu çalıştırırken bilgisayar karar veremez yani : 2 + 5 mi yapacak yoksa “ 25 “ mi yazacak. 
Bu nedenle önce ya var1 i string yapmalı yada var2 yi tamsayı yapmalıyız. 
Çevirmeler ( tamsayı , string , ondalık ….) 
Bir nesneyi string tipine çevirmek için kendinden sonraya .to_s yazarız : 
var1 = 2
var2 = '5'
puts var1.to_s + var2

25
Aynı şekilde nesnenin sonuna ,
.to_i yazarsak tamsayıya çevirir. 
.to_f ondalık yapar. ( hepsi bu kadar değil , diğer çeviricileri sonra göreceğiz…)
var1 = 2
var2 = '5'
puts var1.to_s + var2
puts var1 + var2.to_i

25
7
Dikkat ; var1 değeri olan 2 string yapıldı ama değeri hala tamsayı 2 . Eğer biz = ile var1 üzerine yeni bir atama yapmadığımız sürece var1 değeri tamsayı 2 olarak kalacak. 
Daha fazla uygulama : 
puts '15'.to_f
puts '99.999'.to_f
puts '99.999'.to_i
puts ''
puts '5 is my favorite number!'.to_i
puts 'Who asked you about 5 or whatever?'.to_i
puts 'Your momma did.'.to_f
puts ''
puts 'stringy'.to_s
puts 3.to_i

15.0
99.999
99

5
0
0.0

stringy
3
Yukarıdaki örnekte sizin için bazı süprizler olabilir. 5 ile başlayan cümle tamsayıya çevrilirken başta 5 olduğu için sadece onu aldı. Ama diğerinde de 5 vardı , ortada olduğu için onu almadı , cümlenin hepsini string gördü ve tamsayıya boşluk olarak çevirdi. 
puts komutuna diğer bir bakış 
puts 20
puts 20.to_s
puts '20'

20
20
20
Neden hepsi aynı çıktıyı verdi? Son iki için sorun yok onlar zaten string veya string e çevrilmiş. Ama tamsayı 20 nasıl yazıldı tamsayı mı buradaki ? Aslında siz bir kağıda 2 ve 0 yazdığınızda bir tamsayı değil string yazarsınız. Tamsayı 20 ise sayılabilen bir çokluktur ; el ve ayak parmakları gibi . 
O zaman işte size puts komutunun en önemli sırrı ! : Bu komut bir nesneyi yazmadan önce ona .to_s çevrimini otomatik yapar . puts komutunun sonundaki s de bu manaya gelir yani put string . 
Bu şimdilik önemli değil gibi görünüyor ama ilerde puts komutu ile fotograf ve müzik dosyalarını kullanırken bu komutun özellikleri ve neler yapabileceğini bilmek işinize yarayacak. 
gets ve chomp Metotları
gets in ne yaptığını tahmin edebilirsiniz . gets stringleri alır işleme koyar ( sizin klavyenizden veya başka bir girdiden değer alır ). Klavye string yazdığı için gets bunları rahatca alır. Siz ENTER e basıncaya kadar yazdığınız string leri alır . 
puts gets
Is there an echo in here? (enter)
Is there an echo in here?
Şimdi interaktif programlamaya geçelim. Siz isminizi verin , bilgisayar sizi selamlasın : 
puts 'Hello there, and what\'s your name?'
name = gets
puts 'Your name is ' + name + '? What a lovely name!'
puts 'Pleased to meet you, ' + name + '. :)'
Sonuç : 
Hello there, and what's your name?
Chris (enter)
Your name is Chris
? What a lovely name!
Pleased to meet you, Chris
. :)
Hmmm... oldu fakat '? What a lovely name!' kısmı bir satır aşağı kaydı . Çünkü gets komutu C,h,r,i,s ile beraber ENTER i de işleme koydu. Bunu önlemek için chomp kullanacağız . Bu bize string girdikten sonra bastığımız enter in işlem görmemesi şeklinde fayda sağlayacak : 
puts 'Hello there, and what\'s your name?'
name = gets.chomp
puts 'Your name is ' + name + '? What a lovely name!'
puts 'Pleased to meet you, ' + name + '. :)'

Hello there, and what's your name?
Chris (enter)
Your name is Chris? What a lovely name!
Pleased to meet you, Chris. :)
Denemeniz için bir kaç şey… 
• Bir kişiye önce adını sonra soyadını soran ve adı ve soyadı ile selamlama mesajı veren bir program yazınız. 
• Bir kişiye uğurlu sayısını soran ve buna 1 ekledikten sonra bunu en büyük ve en uğurlu sayı olarak ilan eden bir program yazınız. 
Bu örnekleri ve kendinizin alıştırmaları bitince yeni konuya geçin :   Metotlar == >