6.  Akış Kontrol 
Herşeyin bir araya toplandığı noktadayız. Bu bölüm öncekinden kısa olmasına rağmen programlamada önünüze yeni bir yol açabilecek önemdedir. Bu bölümle birlikte gerçek interaktif kodlar yazmaya başlayacağız. Ama önce , kullanacağımız bazı metot ve nesneleri görelim : 
Karşılaştırma Metotları 
Burayı hızlıca geçip daha ilginç konusu olan Dallanma ( Branching ) ya bakacağız. Bir nesnenin diğerinden küçük veya büyük olmasını < ve > karşılaştırma metodları ile yapıyoruz : 
puts 1 > 2
puts 1 < 2

false
true
Ayrıca büyük veya eşit yada küçük veya eşit karşılaştırmalarını da >= ve <= ile yapıyoruz : 
puts 5 >= 5
puts 5 <= 4

true
false
Son olarak eşit = = ve eşit değil != karşılaştırmalarımız var . Burada matematik işlemlerinde kullandığımız = ile karşılaştırma eşittiri farklı . = de bir değişkene nesne (değer) ataması yaparken , = = ile iki nesne eşitlik açısından karşılaştırılıyor. 
 a = b    dediğimizde b nin değerini a ya da atamış oluruz .
 a = = b dediğimizde ise a ve b nin programın öncesinde sahip oldukları değerlerin eşitliğini karşılaştırırız. 
puts 1 == 1
puts 2 != 1

true
true
Tabiki string ler de karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırma sözlükte dizilişlerinin önceliğine göre yapılır . Buna lexicographical ordering ( A dan Z ye karşılaştırma , sıralama ) denilir . Sözlükte “ kedi” “ köpek ”den önce sıralanmıştır : 
puts 'cat' < 'dog'

true
Bilgisayarlar harfleri sıralarken öncelik BÜYÜK HARF sonra Küçük Harflerdir . Bu nedenle sözlüklerdekinin aksine “Zürafa” bilgisayarda “arı” dan önce sıralanır. Bu nedenle sözlük sıralarına göre bir karşılaştırma yapmadan önce karşılaştırılacak string ler downcase ( yada upcase veya capitalize ) ile aynı hale getirilmelidir. 
Son not : Karşılaştırma sonucunda elde ettiğimiz true ve false ler “true” ve “false” gibi STRING DEĞİLDİR. Bunlar özel nesnelerdir. Bunları devamlı kullanacağız . Tabiki .to_s ile string olabilirler zaten o yüzden puts ile sonuç verirken true çıktı olarak görünür ( puts sonucu string olarak döndürüyordu ; puts un sırrını unutmadık değil mi ? ) . 
Dallanma ( Branching )
Basit ama güçlü bir kavramdır Dallanma , hemen örneğe bakalım : 
puts 'Hello, what\'s your name?'
name = gets.chomp
puts 'Hello, ' + name + '.'
if name == 'Chris'
 puts 'What a lovely name!'
end

Hello, what's your name?
Chris (enter)
Hello, Chris.
What a lovely name!
Eğer farklı isim girseydik :
Hello, what's your name?
Chewbacca (enter)
Hello, Chewbacca.
if den sonra gelen şart doğru ise if….end arasındaki kod çalışır , yanlış ise çalışmaz ( end den sonraki koda atlar ). 
if…end arasının içerden yazılması kodun takibi açısından bir kolaylık sağlamak içindir. Bunu alışkanlık haline getirin. Bu kod için çok gerekli değil ama dallanmaların çok ve bazen içiçe !!! olduğu kodlarda çok kolaylık sağlayacaktır . 
Genelde kodlarda bir şart doğru işe bir işin yanlış ise başka bir işin yapılması istenir. Bunu için else kullanıyoruz : 
puts 'I am a fortune-teller. Tell me your name:'
name = gets.chomp
if name == 'Chris'
 puts 'I see great things in your future.'
else
 puts 'Your future is... Oh my! Look at the time!'
 puts 'I really have to go, sorry!'
end

I am a fortune-teller. Tell me your name:
Chris (enter)
I see great things in your future.
Şimdi başka bir isim girelim : 
I am a fortune-teller. Tell me your name:
Ringo (enter)
Your future is... Oh my! Look at the time!
I really have to go, sorry!
Dallanma ile kod içinde bir yol ayrımı ortaya çıkar isim “Chris” ise bir yola değilse diğer yola gitmemizi söyler. 
Aynı ağaç dallarında olduğu gibi kodlarda bir dallanma kendi içinde tekrar dallara ayrılabilir : 
puts 'Hello, and welcome to 7th grade English.'
puts 'My name is Mrs. Gabbard. And your name is...?'
name = gets.chomp

if name == name.capitalize
 puts 'Please take a seat, ' + name + '.'
else
 puts name + '? You mean ' + name.capitalize + ', right?'
 puts 'Don\'t you even know how to spell your name??'
 reply = gets.chomp
 
 if reply.downcase == 'yes'
  puts 'Hmmph! Well, sit down!'
 else
  puts 'GET OUT!!'
 end
end

Hello, and welcome to 7th grade English.
My name is Mrs. Gabbard. And your name is...?
Chris (enter)
chris? You mean Chris, right?
Don't you even know how to spell your name??
yes
Hmmph! Well, sit down!
Şimdi büyük harf ile deneyelim…
Hello, and welcome to 7th grade English.
My name is Mrs. Gabbard. And your name is...?
Chris (enter)
Please take a seat, Chris.
Kodları yazarken if…else…end lerin fazla olması hangisi hangisine ait karışabilir. Tavsiyemiz bunları başta baraber yazıp sonra içlerinin doldurulması olacaktır. Yani kod önce şöyle görünecek : 
puts 'Hello, and welcome to 7th grade English.'
puts 'My name is Mrs. Gabbard. And your name is...?'
name = gets.chomp

if name == name.capitalize
else
end
Sonra dolduracağım aralara açıklama satırı ekleyebilirim. Bilgisayarın işleme almadığı ama kodun okunmasını kolaylaştırması için gereken yerlere açıklama satırları ekleyebiliriz bunun için başına # koymamız yeterlidir. 
puts 'Hello, and welcome to 7th grade English.'
puts 'My name is Mrs. Gabbard. And your name is...?'
name = gets.chomp

if name == name.capitalize
 # She's civil.
else
 # She gets mad.
end
Döngüler ( Looping ) 
Bilgisayarlardan bazen aynı işlemi tekrar tekrar yapmalarını isteriz . Bunu bilgisayardan isterken tekrarlama sayısını ( veya ölçüsünü ) ve durma noktasını (şartını ) da belirtmeliyiz. Bilgisayarlar sıkılmazlar nerede duracaklarını söylemez isek durmazlar. Döngülerle de bilgisayara belli şart veya şartlar olduğu sürece döngü içini tekrarla şart olmayınca döngüyü sonlandır demeliyiz : 
command = ''

while command != 'bye'
 puts command
 command = gets.chomp
end

puts 'Come again soon!'


Hello? (enter)
Hello?
Hi! (enter)
Hi!
Very nice to meet you. (enter)
Very nice to meet you.
Oh... how sweet! (enter)
Oh... how sweet!
Bye (enter)
Come again soon!
Bu bir döngüdür. Çıktının en başının boş satır olduğuna dikkat edin . bu puts un ilk döngüde çalıştırılması ile oluşur. Bu boş satırı yazdırmadan da aynı çıktıyı alabilir miydik ? Deneyin . 
Döngüler bir çok ilginç şeyi yapmamızı sağlar. Ama bilgisayarın sonsuz düngüye girme ihtimalı herzaman vardır. Böyle bir durumda Ctrl ve C tuşuna basın !!! Yada döngünün hangi şartta duracağını kodlamayı unutmayın. 
Mantıkla ilgili öneriler 
İlk dallanma programımıza dönersek . Karım KATY bu kodda kendi isminin övülmesini göremez ise kızabilir. Onu da kodumuza ekleyelim  : 
puts 'Hello, what\'s your name?'
name = gets.chomp
puts 'Hello, ' + name + '.'
if name == 'Chris'
 puts 'What a lovely name!'
else
 if name == 'Katy'
  puts 'What a lovely name!'
 end
end

Hello, what's your name?
Katy (enter)
Hello, Katy.
What a lovely name!
Evet çalıştı , ama iyi bir kod olmadı . Neden ? Programlamada ilk öğrendiğim kural K T E : Kendini Tekrar Etme dir. Bu kodumuzda puts 'What a lovely name!' satırını iki defa yazdık . Bu neden önemli? İki defa aynı şeyi yazarken birinde hata yapabilirdim , veya daha sonra bir kelimeyi değiştirmek isteseydim her ikisinden de değiştirecektim ( hatırlayın ben tembel bir programcıyım ) : 
puts 'Hello, what\'s your name?'
name = gets.chomp
puts 'Hello, ' + name + '.'
if (name == 'Chris' or name == 'Katy')
 puts 'What a lovely name!'
end

Hello, what's your name?
Katy (enter)
Hello, Katy.
What a lovely name!
Daha iyi . Burada Mantıksal Operatör (logical operators) olarak or kullandık . Diğer operatörler and ve not . Bunları kullanırken parantez içine yazmak iyi bir alışkanlıktır : 
iAmChris = true
iAmPurple = false
iLikeFood = true
iEatRocks = false

puts (iAmChris and iLikeFood)
puts (iLikeFood and iEatRocks)
puts (iAmPurple and iLikeFood)
puts (iAmPurple and iEatRocks)
puts
puts (iAmChris or iLikeFood)
puts (iLikeFood or iEatRocks)
puts (iAmPurple or iLikeFood)
puts (iAmPurple or iEatRocks)
puts
puts (not iAmPurple)
puts (not iAmChris )


true
false
false
false

true
true
true
false

true
false
Burada and kullanımında bir zorluk yok ( sadece true true olduğunda true ). Ama or karıştırılabilir. İngilizcede or “ biri veya diğeri (ama ikisi birden değil ) manasındadır. Mesela anneniz kek mi or (veya) pasta mı diye sorduğunda her ikisinide isteyip istemediğini kastetmez. Bilgisayar ise or ile biri mi? , diğeri mi? yoksa her ikisi mi? ( birinin true olması yeterli ) demek ister . Bu yüzden bilgisayarlar annenizden daha eğlencelidirler. 
Denemeniz için 
• "99 bottles of beer on the wall..." bu sözleri : "99 Bottles of Beer on the Wall." şeklinde yazdıracak programı yazın.
• Kulağı duymayan büyükanne programı yazın. Büyük harflarle söylenenler dışında her şeye “HUH?!  SPEAK UP, SONNY! “ diye cevap versin . Büyük harlerle (bağırdığınızı düşünsün ) cevap vermişseniz ; “ NO, NOT SINCE 1938!” diye cevaplasın. Daha gerçekci olması için büyükannenizin her seferinde farklı tarihler ( 1930 ve 1950 arası mesela ) söylemesini kodlayın . 
Siz “BYE” deyinceye kadar program tekrarlasın .

• Büyükanne programınızı geliştirin . Sizin gitmenizi istemeyen büyükanne aynı satırda 3 defa “BYE BYE BYE” yazmadığınız sürece sizi duymasın . 

• Artık yıllar ( 366 gün ) . Gireceğimiz iki yıl aralığında ( bu girilen yıllar da dahil ) artık yılları bize listeleyen bir program yazın. 
Artık yıl olma kuralı : 
A. 4 ile kalansız bölünebilen yıllar ( 1984 ve 2004 gibi ). 
B. 100 ile kalansız bölünebilen yıllar hariç ( 1800 ve 1900 gibi ) .
C. 400 ile kalansız bölünenler de artık yıldır. ( 1600 ve 2000 gibi ) . 
Şimdi biraz dinlenin ve diğer bölüme geçin :   ====== >>>  Diziler