8.  Kendi Metotlarımızı Yazalım 
Döngüler ve Tekrarlayıcılarda gördüğümüz gibi aynı kodu defalarca çalıştırmamız mümkün. 
Şimdide aynı şeyi defalarca yaptırmak istediğimizi fakat bu defa bunu programın farklı yerlerinden çağırarak nasıl yapabileceğimizi düşünelim. 
Örnek olarak bir psikoloji öğrencisinin hazırladığı soru listesi üzerinden bunu deneyelim. Şöyle sorular olsun : 
puts 'Hello, and thank you for taking the time to'
puts 'help me with this experiment. My experiment'
puts 'has to do with the way people feel about'
puts 'Mexican food. Just think about Mexican food'
puts 'and try to answer every question honestly,'
puts 'with either a "yes" or a "no". My experiment'
puts 'has nothing to do with bed-wetting.'
puts

# Biz soruları soracağız ama cevapları önemsemiyoruz.

goodAnswer = false
while (not goodAnswer)
 puts 'Do you like eating tacos?'
 answer = gets.chomp.downcase
 if (answer == 'yes' or answer == 'no')
  goodAnswer = true
 else
  puts 'Please answer "yes" or "no".'
 end
end

goodAnswer = false
while (not goodAnswer)
 puts 'Do you like eating burritos?'
 answer = gets.chomp.downcase
 if (answer == 'yes' or answer == 'no')
  goodAnswer = true
 else
  puts 'Please answer "yes" or "no".'
 end
end

# Bu cevaba dikkat ediyoruz şimdi.
goodAnswer = false
while (not goodAnswer)
 puts 'Yatağınızı ıslattınız mı?'
 answer = gets.chomp.downcase
 if (answer == 'yes' or answer == 'no')
  goodAnswer = true
  if answer == 'yes'
   wetsBed = true
  else
   wetsBed = false
  end
 else
  puts 'Please answer "yes" or "no".'
 end
end

goodAnswer = false
while (not goodAnswer)
 puts 'Do you like eating chimichangas?'
 answer = gets.chomp.downcase
 if (answer == 'yes' or answer == 'no')
  goodAnswer = true
 else
  puts 'Please answer "yes" or "no".'
 end
end

puts 'Just a few more questions...'

goodAnswer = false
while (not goodAnswer)
 puts 'Do you like eating sopapillas?'
 answer = gets.chomp.downcase
 if (answer == 'yes' or answer == 'no')
  goodAnswer = true
 else
  puts 'Please answer "yes" or "no".'
 end
end

# daha birçok soru sorabiliriz yemekler hakkında.

puts
puts 'DEBRIEFING:'
puts 'Thank you for taking the time to help with'
puts 'this experiment. In fact, this experiment'
puts 'has nothing to do with Mexican food. It is'
puts 'an experiment about bed-wetting. The Mexican'
puts 'food was just there to catch you off guard'
puts 'in the hopes that you would answer more'
puts 'honestly. Thanks again.'
puts
puts wetsBed

Hello, and thank you for taking the time to
help me with this experiment. My experiment
has to do with the way people feel about
Mexican food. Just think about Mexican food
and try to answer every question honestly,
with either a "yes" or a "no". My experiment
has nothing to do with bed-wetting.

Do you like eating tacos?
yes
Do you like eating burritos?
yes
Yatağınızı ıslattınız mı?
no way!
Please answer "yes" or "no".
Yatağınızı ıslattınız mı?
NO
Do you like eating chimichangas?
yes
Just a few more questions...
Do you like eating sopapillas?
yes

DEBRIEFING:
Thank you for taking the time to help with
this experiment. In fact, this experiment
has nothing to do with Mexican food. It is
an experiment about bed-wetting. The Mexican
food was just there to catch you off guard
in the hopes that you would answer more
honestly. Thanks again.

false
Birçok tekrarı olan uzun bir program. (Meksika yemekleri ile ilgili olan bölümler aynı sadece yatak ıslatma sorusu biraz farklı.) 
Kodlamada tekrar iyi bir şey değildir. Yine de yukarıdaki kodları bir döngü içine yada tekrarlayıcı içine alamayız çünkü sorular arasında duruma göre farklı işlemler yapmamız gerek. 
Bu durumlarda en iyi yol METOT(fonksiyon) yazmaktır : 
def sayMoo
 puts 'mooooooo...'
end
Bu şekilde yazdık ama program çalışmadı. Çalışmaz çünkü burada sadece metodumuzu tanımladık , ona yapmasını söylemedik. 
def sayMoo
 puts 'mooooooo...'
end

sayMoo
sayMoo
puts 'coin-coin'
sayMoo
sayMoo

mooooooo...
mooooooo...
coin-coin
mooooooo...
mooooooo...
Evet bu daha iyi. (Fransızca bilmeyenler için araya bir ördek koyduk ve Fransızca vak vak diyor  ) 
Böylece metodumuzu sayMoo olarak tanımladık. (metot isimleri değişken isimleri gibi küçük harf ile başlar , bunun bazı istisnaları vardır + ve = = metotlarında olduğu gibi ) 
Peki tüm metotlar bir nesne ile ilişkilendirilir mi? Evet , yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazen ( puts ve gets gibi ) programın tümü ile ilgili nesnelere bağlanırlar. 
Sonraki bölümde metotların diğer nesnelere nasıl bağlanacağını göreceğiz ama önce : 
Metot Parametreleri 
Farkına varmışsınızdır bazı metotlar (gets, to_s, reverse... gibi) sadece bir nesne üzerinden çağrılır . Ama diğerleri ( +, -, puts...) metodun nesneye ne şekilde uygulanacağını belirten parametrelerle kullanılırlar. 
Mesela 5+, diyebilir misiniz? 5 eklenecek dediniz ama neye eklenecek belirtmeniz gerekir. 
Önceki metodumuz olan sayMoo ya bir parametre ekleyelim (moos ların sayısını biz verelim mesela ), şöyle yapabiliriz : 
def sayMoo numberOfMoos
 puts 'mooooooo...'*numberOfMoos
end

sayMoo 3
puts 'oink-oink'
sayMoo # bu hata verecektir çünkü parametresiz yazılmış.

mooooooo...mooooooo...mooooooo...
oink-oink
#
numberOfMoos bir değişkendir ve metodun parametresini içinde tutar. Metodu tanımlarken parametre kullanacağımızı başta tanımladık ve girdiler sırasında bunun girilmesi gerekli hale geldi. 
Tanımladığımız halde parametre girmezsek bilgisayarımız bunu hata olarak algılar. 
Daha öncede dediğimiz gibi nesneleri cümledeki isimlere , metotları da fiillere benzetirsek parametreleri de ZARF lara benzetebiliriz. 
Zarflar ; Yüklemin (metodun) zamanını, durumunu, miktarını, yönünü, koşulunu vb. bildiren öğelerdir. 
Local (yerel) Değişkenler 
Aşağıdaki örnek kodda iki değişkenimiz var : 
def doubleThis num
 numTimes2 = num*2
 puts num.to_s+' doubled is '+numTimes2.to_s
end

doubleThis 44

44 doubled is 88
Değişkenlerimiz num ve numTimes2. Bunların ikiside doubleThis metodu içinde tanımlı. Bu nedenle bunlara local (yerel) değişkenler diyoruz. 
Bunun anlamı metot içinde değer alır dışarıya çıkamazlar , çıkarılamazlar. Çıkarmayı deneyelim : 
def doubleThis num
 numTimes2 = num*2
 puts num.to_s+' doubled is '+numTimes2.to_s
end

doubleThis 44
puts numTimes2.to_s

44 doubled is 88
#>
Undefined local variable (tanımsız yerel değişken)... Aslında biz değişkeni tanımladık ama değişkeni metot dışında çağırmaya kalkınca hata verdi. 
Bu özellik ilk başta zahmetli ve elverişsiz gibi görünsede iyi bir durumdur. Metot içindeki değişkenlere ulaşamamak demek aynı zamanda o değişkenlerin de metot dışındaki değişkenlerinizle karışmayacağı anlamına gelir : 
def littlePest var
 var = nil
 puts 'HAHA! I ruined your variable!'
end

var = 'You can\'t even touch my variable!'
littlePest var
puts var

HAHA! I ruined your variable!
You can't even touch my variable!
Gerçekte yukarıdaki kodda aynı isimde iki farklı değişken var kullanıldı. Bir tanesi metot littlePest içinde , diğeri de metot dışında. littlePest var metodunu çağırdığımızda , 
metot içindeki var değerini alır ve bu dışardaki var değişkenini etkilemediği için onu çağırdığımızda ( puts var ) metot dışındaki değeri ile gelir. 
Değer Döndürmeler 
Bazı metotları çağırdığımızda bize bir değer üretirler. Mesela gets bir string döndürür (yazdığımız string i ) ve 5 + 3 de ki + metodu, (ki doğrusu 5.+(3)) 8 döndürür. 
Matematik işlem metotları sayılar için sayı döndürür , string ler için string döndürür. 
Şunu anlamamız çok önemli : metotların çağrıldıkları yerde döndürdükleri değer ile programın çıktısı ( puts un yaptığı gibi) farklı şeylerdir. 5 + 3 bize 8 i döndürür bu çıktı olarak 8 değildir. 
Öyleyse puts metodu aslında ne döndürür ? Bunu daha önce düşünmedik , şu koda bir bakalım : 
returnVal = puts 'This puts returned:'
puts returnVal

This puts returned:
nil
İlk puts bize nil (boş) değer döndürdü. Test edemesek de ikinci puts da bize aynısını döndürür. Puts her zaman “boş” ( nil / null) değer döndürür. Her metot “boş” da olsa mutlaka bir değer döndürür. 
Biraz ara verin sonra ilk metodumuz olan sayMoo nun ne döndürdüğünü bulan bir kod yazın. 
Süpriz oldu mu? Evet nasıl çalıştı , bir metod da döndürülecek değer metodun son satırındadır. sayMoo metodunda olduğu gibi , dönen değer puts 'mooooooo...'*numberOfMoos dur ve bu da nil “boş” dur. 
Çünkü puts herzaman nil döndürür . Eğer biz metodumuzun bize 'yellow submarine' diye bir string döndürmesini istiyorsak bunu sona koymalıyız : 
def sayMoo numberOfMoos
 puts 'mooooooo...'*numberOfMoos
 'yellow submarine'
end

x = sayMoo 2
puts x

mooooooo...mooooooo...
yellow submarine
Şimdi en baştaki psikoloji deneyimize geri dönelim ve soruları bize soracak bir metot kodu yazalım. 
Burada soruları metodumuza parametre olarak vereceğiz ve EVET cevapları için TRUE , HAYIR cevapları için FALSE değerini döndüreceğiz.
 ( aslında cevapların evet hayır olaması ile ilgilenmiyoruz ama metodumuzun cevabı döndürmesi gene de iyi bir fikir. Bu metotu “yatağınızı ıslattınız mı?” sorusu için de kullanacağız.) 
 Kodu kısaltmak için başta ve sondaki laf kısımlarını şimdi almayacağız : 
def ask question
 goodAnswer = false
 while (not goodAnswer)
  puts question
  reply = gets.chomp.downcase
  
  if (reply == 'yes' or reply == 'no')
   goodAnswer = true
   if reply == 'yes'
    answer = true
   else
    answer = false
   end
  else
   puts 'Please answer "yes" or "no".'
  end
 end
 
 answer # Bu bizim döndürdüğümüz değer (true veya false).
end

puts 'Hello, and thank you for...'
puts

ask 'Do you like eating tacos?'   # We ignore this return value.
ask 'Do you like eating burritos?'
wetsBed = ask 'Yatağınızı ıslattınız mı?' # We save this return value.
ask 'Do you like eating chimichangas?'
ask 'Do you like eating sopapillas?'
ask 'Do you like eating tamales?'
puts 'Just a few more questions...'
ask 'Do you like drinking horchata?'
ask 'Do you like eating flautas?'

puts
puts 'DEBRIEFING:'
puts 'Thank you for...'
puts
puts wetsBed


Hello, and thank you for...

Do you like eating tacos?
yes
Do you like eating burritos?
yes
Yatağınızı ıslattınız mı?
no way!
Please answer "yes" or "no".
Yatağınızı ıslattınız mı?
NO
Do you like eating chimichangas?
yes
Do you like eating sopapillas?
yes
Do you like eating tamales?
yes
Just a few more questions...
Do you like drinking horchata?
yes
Do you like eating flautas?
yes

DEBRIEFING:
Thank you for...

false
Fena olmadı değil mi? Birkaç soru daha ekleyebiliriz ve bunu yapmak önceki koda göre daha kolay şimdi . Yine de biraz daha kodu kısaltabiliriz . Bu tembel bir programcının rüyası . 
Bir Büyük Örnek Daha 
Başka bir metot örneği yapmamız faydalı olabilir. Buna ingilizce sayılar (englishNumber) diyelim. Mesela 22 olarak girdiğimiz rakamı bize string olarak 'twenty-two' şeklinde döndürsün . 
Şimdilik sadece 0 – 100 arasındaki sayılar için bunu kodlayalım. (isterseniz Türkçe okunuşlarını verecek bir kodlama da yapabilirsiniz) 
(NOT: Bu kodu yazarken iki yenilik öğreneceğiz . Birincisi return anahtar kelimesini kullanacağız ve ikinci olarak dallanmalarla ilgili elsif teriminin kullanımını göreceğiz) 
def englishNumber number
 # sadece 0 – 100 arasındaki sayıları istiyoruz.
 if number < 0
  return 'Please enter a number zero or greater.'
 end
 if number > 100
  return 'Please enter a number 100 or lesser.'
 end
 
 numString = '' # bu döndüreceğimiz string.
 
 # "left" hala kalan sayıları tutmak için tanımladık.
 # "write" o an yazdırdığımız sayılar için tanımladık.
 # write and left... anladınız di mi :)
 left = number
 write = left/100     # Yüzler basamağındaki sayı için
 left = left - write*100 # Yüzler basamağından sonra kalan.
 
 if write > 0
  return 'one hundred'
 end
 
 write = left/10     # Onlar basamağını ayırıyoruz
 left = left - write*10 # Onlar basamağında kalacak rakam için.
 
 if write > 0
  if write == 1 # Uh-oh...onlar basamağında 1 varsa özel durumu yazalım
   # ingilizcede oniki "tenty-two" denmez "twelve" denir,
   # o zaman 11 – 19 arasını ayrıca tanımlıyoruz.
   if  left == 0
    numString = numString + 'ten'
   elsif left == 1
    numString = numString + 'eleven'
   elsif left == 2
    numString = numString + 'twelve'
   elsif left == 3
    numString = numString + 'thirteen'
   elsif left == 4
    numString = numString + 'fourteen'
   elsif left == 5
    numString = numString + 'fifteen'
   elsif left == 6
    numString = numString + 'sixteen'
   elsif left == 7
    numString = numString + 'seventeen'
   elsif left == 8
    numString = numString + 'eighteen'
   elsif left == 9
    numString = numString + 'nineteen'
   end
   # Şimdi onlar basamağını tanımlıyoruz,
   # we have nothing left to write.
   left = 0
  elsif write == 2
   numString = numString + 'twenty'
  elsif write == 3
   numString = numString + 'thirty'
  elsif write == 4
   numString = numString + 'forty'
  elsif write == 5
   numString = numString + 'fifty'
  elsif write == 6
   numString = numString + 'sixty'
  elsif write == 7
   numString = numString + 'seventy'
  elsif write == 8
   numString = numString + 'eighty'
  elsif write == 9
   numString = numString + 'ninety'
  end
  
  if left > 0
   numString = numString + '-'
  end
 end
 
 write = left # Birler basamağını bulacağız
 left = 0   # Birler basamağında kalanlar.
 
 if write > 0
  if  write == 1
   numString = numString + 'one'
  elsif write == 2
   numString = numString + 'two'
  elsif write == 3
   numString = numString + 'three'
  elsif write == 4
   numString = numString + 'four'
  elsif write == 5
   numString = numString + 'five'
  elsif write == 6
   numString = numString + 'six'
  elsif write == 7
   numString = numString + 'seven'
  elsif write == 8
   numString = numString + 'eight'
  elsif write == 9
   numString = numString + 'nine'
  end
 end
 
 if numString == ''
  # "numString" in boş olabileceği tek durum ,
  # eğer "number" sıfır 0 ise.
  return 'zero'
 end
 
 # baştan buraya kadar yazılanlar tek bir metottur.
 # bu yüzden en son satırda döndüreceğimiz değer "numString" olmalıdır.
 numString
end

puts englishNumber( 0)
puts englishNumber( 9)
puts englishNumber( 10)
puts englishNumber( 11)
puts englishNumber( 17)
puts englishNumber( 32)
puts englishNumber( 88)
puts englishNumber( 99)
puts englishNumber(100)

zero
nine
ten
eleven
seventeen
thirty-two
eighty-eight
ninety-nine
one hundred
İyi ama benim beğenmediğim birkaç şey var bu kodda . Öncelikle çok fazla tekrar var. Ayrıca 100 den sonraki sayıları kapsamıyor. Üçüncü olarak çok fazla özel durum var ve çok fazla return ( dönüş ) var. 
Dizilerin yardımı ile kodu biraz toparlayalım : 
 
def englishNumber number
 if number < 0 # negatif sayı olmayacak
  return 'Please enter a number that isn\'t negative.'
 end
 if number == 0
  return 'zero'
 end
 
 # başka özel durum yok return de yok!
 
 numString = '' # döndüreceğimiz string.
 
 onesPlace = ['one',   'two',    'three',  'four',   'five',
        'six',   'seven',   'eight',  'nine']
 tensPlace = ['ten',   'twenty',  'thirty',  'forty',  'fifty',
        'sixty',  'seventy',  'eighty',  'ninety']
 teenagers = ['eleven', 'twelve',  'thirteen', 'fourteen', 'fifteen',
        'sixteen', 'seventeen', 'eighteen', 'nineteen']
 
 # "left" kalan basamaklardaki yazdırmadığımız sayılar.
 # "write" o an yazdıracağımız sayılar.
 # write and left... anladınız mı? :)
 left = number
 write = left/100     # yüzler basamağı?
 left = left - write*100 # yüzler basamağı.
 
 if write > 0
  # işte burası can alıcı nokta:
  hundreds = englishNumber write
  numString = numString + hundreds + ' hundred'
  # buna "recursion" özyineleme diyoruz.
  # metot kendi içinde kendini çağırıyor
  # ama “number” yerine “write” ı paramaetre olarak verdik
  # "write" bu aşamada bize yüzler basamağını veriyor
  # sonra bunu yani "hundreds" ı "numString" e ekliyoruz,
  # ve 'hundred' stringini ilave ediyoruz. Mesela 
  # englishNumber olarak 1999 alalım (böylece "number" = 1999),
  # sonra "write" 19 olur, ve "left" 99 olur.
  # buradan sonrası kolay englishNumber
  # 'nineteen' olur ve sonuna ' hundred' gelir,
  # ve geriye kalan englishNumber 'ninety-nine' olur.
  
  if left > 0
   # araya boşluk koymadan yazılmaz'two hundredfifty-one'... olmaz
   numString = numString + ' '
  end
 end
 
 write = left/10     # onlar basamağı?
 left = left - write*10 # onlar basamağındaki sayı.
 
 if write > 0
  if ((write == 1) and (left > 0))
   # “twelve” yerine "tenty-two" yazamayız,
   # özel durumu tanımlıyalım o zaman.
   numString = numString + teenagers[left-1]
   # "-1" yaptık çünkü dizi indeksinde teenagers[3] 14 dür , 13 değil.
   
   # birler basamağını daha önce elde ettiğimiz için,
   # yazacak bir şey kalmadı.
   left = 0
  else
   numString = numString + tensPlace[write-1]
   # "-1" yaptık çünkü tensPlace[3] 40 dır , 30 değil.
  end
  
  if left > 0
   # örneğin 'sixtyfour'...yazamayız araya boşluk koyalım
   numString = numString + '-'
  end
 end
 
 write = left # birler basamağında kalanlar?
 left = 0   # onları bulalım.
 
 if write > 0
  numString = numString + onesPlace[write-1]
  # "-1" yaptık çünkü onesPlace[3] 4 dür 3 değil.
 end
 
 # son olarak "numString" döndürüyoruz...
 numString
end

puts englishNumber( 0)
puts englishNumber( 9)
puts englishNumber( 10)
puts englishNumber( 11)
puts englishNumber( 17)
puts englishNumber( 32)
puts englishNumber( 88)
puts englishNumber( 99)
puts englishNumber(100)
puts englishNumber(101)
puts englishNumber(234)
puts englishNumber(3211)
puts englishNumber(999999)
puts englishNumber(1000000000000)

zero
nine
ten
eleven
seventeen
thirty-two
eighty-eight
ninety-nine
one hundred
one hundred one
two hundred thirty-four
thirty-two hundred eleven
ninety-nine hundred ninety-nine hundred ninety-nine
one hundred hundred hundred hundred hundred hundred
Evet bu daha iyi oldu. Bu kod biraz zor anlaşıldığı için araya fazla yorumlar ekledik. Büyük sayılar içinde program çalışır. 
Ama mesela 1 trilyon sayısı için “bir trilyon” yada “bir milyon-milyon” şeklinde bir veri döndürse daha iyi olur. Bunu kendiniz deneyin. 
Denemeniz için 
• englishNumber kodumuzu geliştirelim. 1000 sayısını 'ten hundred' yerine “one thousand” olarak versin ve 10.000 sayısını 'one hundred hundred' yerine “ten thousand” olarak versin. 
• englishNumber kodumuzu daha da genişletip “milyon,milyar ve trilyonlar” için uygulamaya çalışın. Hatta bu uygulamayı Türkçe okunuşlarını elde etmek için uygulayın. 
• Yılların okunuşları için (ingilizcede) yukarıdaki kodu deneyin. Biliyorsunuz ingilizcede yıllar ikili okunur ve araya “and” konur . Örn. 1976 “nineteen hundred and seventy six”.                 
• "Ninety-nine bottles of beer..." englishNumber koduna benzer kodları kullanarak şu meşhur şarkıyı yazı ile yazın : 
99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 98 bottles of beer on the wall.
98 bottles of beer on the wall, 98 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 97 bottles of beer on the wall.
97 bottles of beer on the wall, 97 bottles of beer.
Take one down and pass it around, 96 bottles of beer on the wall...........................
Bu şarkının programlamacılıkla ilgisini merak edenler bu adrese baksın : 
http://99-bottles-of-beer.net 
Tebrikler! Bundan sonra artık siz de gerçek bir programcısınız! Büyük programları en baştan oluşturacak her şeyi öğrendiniz. 
Tabiki her şeyi en baştan yapmak çok yavaş bir süreçtir. Başkasının daha önce yazdığı kodu tekrar yazmak için neden zaman harcayalım ? E-mail gönderen bir program yazmak ister miydiniz? 
Dosyaları bilgisayarınıza kaydeden ve yükleyen bir program ? Yada benim burada yaptığım gibi ; örnek kodların kendi içinden çalıştırılıp test edildiği bir programlama dili tutoriali yazmayı ister misiniz ? ;) 
Ruby dili çok çeşitli nesnelere sahiptir , bu bize iyi programları hızlı yazmamızı sağlar.