9.  Sınıflar (Classes) 
 
Şu ana kadar nesnelerle ilgili birçok çeşit ve sınıf gördük : string ler, tam sayılar , ondalık sayılar , diziler ve bazı özel nesneler (true, false, ve nil) . Ruby de bu nesne sınıfları Büyük harfle başlar: String, Integer, Float, Array... vs. Genel olarak bir sınıfa ait bir nesne oluştururken .new kullanırız : 
a = Array.new + [12345] # Dizi ekleme.
b = String.new + 'hello' # String ekleme.
c = Time.new

puts 'a = '+a.to_s
puts 'b = '+b.to_s
puts 'c = '+c.to_s

a = 12345
b = hello
c = Tue Apr 14 16:29:20 GMT 2009
	Normalde dizi ve string oluştururken sadece [...] ve '...' kullandığımız için .new seyrek kullanılır. (Yukarıdaki örnekten tam anlaşılmasa da aslında , String.new boş bir string açar , Array.new de boş bir dizi açar ) Sayılar özel istisnaya sahiptir : Integer.new. gibi bir kod tamsayı sınıfı içinde nesne oluşturmak için kullanılmaz doğrudan tamsayının kendisi yazılır. 
Time Sınıfı 
Bu Time sınıfı ne işe yarar ? Time nesneleri bize zaman hesaplamaları oluşturmada yardımcı olur. Yeni zaman değerleri elde etmek için sayılar ekler veya çıkarırız : mesela zamana 1.5 eklersek 1.5 saniye ilave edilmiş yeni zaman elde ederiz : 
time = Time.new  # bu sayfa yazılırken oluşturulan zaman.
time2 = time + 60 # 1 dakika sonrasını hesaplatıyoruz.

puts time
puts time2

Tue Apr 14 16:29:20 GMT 2009
Tue Apr 14 16:30:20 GMT 2009
Kendiniz özel bir zaman girmek için : Time.mktime kodunu kullanırız : 
puts Time.mktime(2000, 1, 1)     # Y2K.
puts Time.mktime(1968, 5, 15, 10, 11) # Doğum günüm.

Sat Jan 01 00:00:00 GMT 2000
Wed May 15 10:11:00 GMT 1968
Karşılaştırma metotları kullanarak zaman değerlerini birbiri ile karşılaştırabiliriz (erken olan zaman sonraki zamana göre küçüktür ), ve bir zamandan diğerini çıkarabiliriz , elde edeceğimiz değer saniye olarak iki zamanın farkıdır. Bunlarla ilgili denemeleri kendiniz yapınız. 
Bunları Deneyin 
• Bir milyar saniye ?... Doğduğunuz zamandan şimdiye geçen ömrünüzü saniye olarak hesaplayın. 
• Arkadaşlarınızın doğum günlerini öğrenip yıllarını hesaplayın. 
The Hash Sınıfı 
Bir diğer yararlı sınıfımız da Hash sınıfıdır. Hash lar dizilere çok benzer : Hash lar anahtar ve değer verilerine sahiptir. Anahtar verileri dizilerdeki indekslere benzer ama indeksler 0 dan başlarken Hash lar için bir kural yoktur. Mesela illerimizin adlarını ve plaka numaralarını bir Hash içinde tutabiliriz. Örneğin bu yazıları yazarken kullandığımız kod parçaları için hangi renkleri kullandığımızı yazalım : 
colorArray = [] # Array.new gibi
colorHash = {} # Hash.new gibi

colorArray[0]     = 'red'
colorArray[1]     = 'green'
colorArray[2]     = 'blue'
colorHash['strings'] = 'red'
colorHash['numbers'] = 'green'
colorHash['keywords'] = 'blue'

colorArray.each do |color|
 puts color
end
colorHash.each do |codeType, color|
 puts codeType + ': ' + color
end

red
green
blue
strings: red
keywords: blue
numbers: green
Eğer bir dizi kullanıyorsam 0. sırada strings lerin renginin , 1. sırada sayıların renginin vs olduğunu bilmem gerekir. Ama HASH kullanırsak bu daha kolay olur. “Strings” ler string renklerini barındırır (barındırmak yani hash içindeki bellekte “strings” anahtarı bize bunların renklerine karşılık gelen bilgilerini saklar ) . Hatırlamaya ya da ezberlemeye gerek yoktur. each kullandığımızda hash içindeki nesneler bizim ilk yazdığımız sırada gelmez. Dizilerde ise sıra değişmez aynı sırada çıktı olarak gelir. 
Genelde programcılar hash içindeki bölümlere ( birimlere ) strings ler ile isimler verirler. Bunun dışında siz istediğiniz nesneyi (hatta dizileri veya diğer hash leri bile ) kullanabilirsiniz (bunu neden yapmak isteyeceğiniz hakkında bir fikrim yok size kalmış...): 
weirdHash = Hash.new

weirdHash[12] = 'monkeys'
weirdHash[[]] = 'emptiness'
weirdHash[Time.new] = 'no time like the present'
Hash ler ve diziler farklı amaçlar için kullanıma uygundur ; hangisini kullanacağınız size kalmıştır. 
Sınıfların Genişletilmesi 
Bir önceki bölümde bir sayının İngilizce okunuşunu veren metotları yazdık. Bu bir integer metodu değildi, sadece bizim yazdığımız bir genel metot idi. englishNumber 22 yerine şöyle bir kod daha güzel olmaz mı ? 22.to_eng : 
class Integer
 
 def to_eng
  if self == 5
   english = 'five'
  else
   english = 'fifty-eight'
  end
  
  english
 end

end

# Sayılarımız için bunları deneyelim…
puts 5.to_eng
puts 58.to_eng

five
fifty-eight
Evet ben test ettim ; çalışacak gibi görünüyor. ;) 
Integer sınıfı içine girerek bir tamsayı “integer” metodu tanımladık ve geri çıktık. Şimdi tüm tamsayılar (tamamlanmamış olanlar da) bu metoda sahiptir. Eğer önceden oluşturulmuş to_s gibi bir metot hoşunuza gitmezse bunu kendiniz yeniden tanımlayabilirsiniz…ama bunu önermem ! En iyisi oluşturulmuş hazır metotları kullanmak ve yeni ihtiyaçlar için metotlar yazmaktır.
Son programımız üzerinde biraz daha duralım…İster bir kod veya tanımlanmış bir metod çalıştıralım bunu öntanımlı olarak “program” nesnesi içinde yaparız. Son kodumuzda biz ilk defa bu nesneyi bırakıp başka bir sınıfın içine (Integer) girdik. Burada - tüm tamsayıların kullanabileceği- bir tamsayı metodu tanımladık. Bunun için bu metot içinde -metodu kullanacak- nesneye (tamsayı) tanımlı self kullandık. 
Sınıfların Oluşturulması 
Nesnelerin değişik sınıflarını gördük. Ruby nin sahip olmadığı nesnelerle de bunu yapmak kolaydır. Şanslıyız ki yeni bir sınıf oluşturmak eskisini genişletmek kadar kolaydır. Ruby dili ile çalışan ÇİFTE ZAR kodu yazalım . Bunun için bir ZAR sınıfı açalım : 
class Die
 
 def roll
  1 + rand(6)
 end
 
end
# İki tane zar oluşturalım...
dice = [Die.new, Die.new]

# ...ve zarları atalım.
dice.each do |die|
 puts die.roll
end
3
4
(Eğer rastgele sayılar bölümünü okumadıysanız , rand(6) bize 0 ile 5 arası rastgele sayı üretir.) 
Evet bu kadar. Kendimizin oluşturduğu nesneler ve tamamen kendimizin. 
Nesnelerimiz için istediğimiz çeşitlilikte metot tanımlayabilriz…ama atladığımız bir şey var. Değişkenler hakkında bir şeyler öğrenmeden bu nesneler ile çalışıyor olmak bize tamamlanmış bir program gibi gelebilir. Örneğin ZAR kodumuza bakalım. Zarları attığımızda (roll) her seferinde farklı sayılar bize üretecektir. 
Bu sayıları bir yerde tutmak istersek , bir değişken oluşturmamız gerekir. Bu zarın önceden bir sayı tutması ve atıldığında yeni sayıyı tutması olabilir. Zarın sayılarını biliyorsak (1- 6), zarın göstereceği sayıları tutmamız gerekmez . 
Ancak zar atılırken oluşacak sayı bir local (yerel) değişkende tutulursa , zar atılınca yeni sayı geleceği için eski tutulan sayı kaybolur. Bu nedenle faklı özelliğe sahip bir değişkende bu sayılar tutulmalıdır.
Her zar 6 adet sayıya sahip ama bunlardan biri yani atılınca üst yüzünde yazanı önemli. Bu zara ait bir özellik ve bunu koda / sınıf içine yansıtabilmeliyiz. Bunun için Instance Variable (örnek /anlık değişken) kullanırız (yani zarın her yüzü için ayrı bir sayı ). 
Örnek / Anlık (Instance) Değişkenler 
String lerden bahsederken sadece “string” diye söyleriz. Ayrıca “string nesnesi” de deriz. Bazen programcılar buna “string sınıfının örneği” de derler , fakat bu biraz fanteziye kaçmış şeklidir. Bir sınıfın örneği / anı demek tam olarak o sınıfın nesnesi anlamına gelir. 
Bu durumda örnek/anlık (instance) değişken demek “nesnelerin değişkeni” demektir. Bir metodun local (yerel) değişkeni metot bitinceye kadar korunur. Bir nesnenin örnek/anlık değişkeni ise nesne kaldığı sürece korunur. Local (yerel) değişkenlerden “örnek/anlık değişkeni” ayırabilmek için önüne @ işareti konulur : 
class Die
 
 def roll
  @numberShowing = 1 + rand(6)
 end
 
 def showing
  @numberShowing
 end
 
end

die = Die.new
die.roll
puts die.showing
puts die.showing
die.roll
puts die.showing
puts die.showing

1
1
5
5
Çok güzel! roll metodu zarı atıyor ve showing bize gelen sayıyı veriyor. Ancak zarı atmadan gelen sayıyı görmek istersek (yani @numberShowing kurulmadan önce ) ? 
class Die
 
 def roll
  @numberShowing = 1 + rand(6)
 end
 
 def showing
  @numberShowing
 end
 
end

# Bu zarı tekrar atmayacağımdan,
# bir değişken içine kaydetmeme gerek yok.
puts Die.new.showing

nil
Hmmm... iyi, en azından hata vermedi. Zarı atmadan instance (örnek/anlık) değişkenin değeri ne olacak ? Bunu mantıklı bir değere set etmeliyiz. Altı yüzü olan bir zarımız var ve bize herhangi bir anda hangi yüzdeki sayı üste gelecek sorulmadan önce set etmeliyiz. Bunu da ancak nesne yaratılırken oluşturabiliriz. Bunun için “initialize” metodunu kullanırız ve bu metod, nesne oluşturulurken çağrılır. 
class Die
 
 def initialize
  # Zara 6 sayı tutturmak gibi,
  # diğer yaptıracağımız işler varken,
  # burada sadece zarı atıyoruz.
  roll
 end
 
 def roll
  @numberShowing = 1 + rand(6)
 end
 
 def showing
  @numberShowing
 end
 
end

puts Die.new.showing

6
Bir nesne oluşturulduğunda , bunun initialize (başlangıç) metodu (eğer bir kere tanımlanmış ise) her zaman çağrılır. 
Diğer bir örneğimize bakalım :
Sanal bir “yavru ejderha” tasarlayalım. Bütün yavrular gibi o da yemek yiyecek, uyuyacak ve tuvaletini yapacak. Fakat normal bir çocuğa sorar gibi ona ihtiyaçlarını soramayacağız. Birkaç eğlenceli olay daha ekleyebiliriz. Doğduğu zaman ona bir isim vereceğiz mesela. ( her yeni metodu girişinizde “initialize” metodunuzu da tanımlayacaksınız ) : 
class Dragon
 
 def initialize name
  @name = name
  @asleep = false
  @stuffInBelly   = 10 # karnı doymuş.
  @stuffInIntestine = 0 # tuvalet ihtiyacı yok.
  
  puts @name + ' is born.'
 end
 
 def feed
  puts 'You feed ' + @name + '.'
  @stuffInBelly = 10
  passageOfTime
 end
 
 def walk
  puts 'You walk ' + @name + '.'
  @stuffInIntestine = 0
  passageOfTime
 end
 
 def putToBed
  puts 'You put ' + @name + ' to bed.'
  @asleep = true
  3.times do
   if @asleep
    passageOfTime
   end
   if @asleep
    puts @name + ' snores, filling the room with smoke.'
   end
  end
  if @asleep
   @asleep = false
   puts @name + ' wakes up slowly.'
  end
 end
 
 def toss
  puts 'You toss ' + @name + ' up into the air.'
  puts 'He giggles, which singes your eyebrows.'
  passageOfTime
 end
 
 def rock
  puts 'You rock ' + @name + ' gently.'
  @asleep = true
  puts 'He briefly dozes off...'
  passageOfTime
  if @asleep
   @asleep = false
   puts '...but wakes when you stop.'
  end
 end
 
 private
 
 # "private" anlamı şu aşağıda tanımlı metodlar 
 # nesnenin özel fonksiyonu . ( ejderhanızı beslersiniz
 # ama ona “aç mısın” diye soramazsın.)
 
 def hungry?
  # Metod isimleri “?” ile bitebilir .
  # Bunu genelde eğer metod TRUE veya FALSE 
  # değerlerini döndürecekse yaparız , şöyle:
  @stuffInBelly <= 2
 end
 
 def poopy?
  @stuffInIntestine >= 8
 end
 
 def passageOfTime
  if @stuffInBelly > 0
   # Move food from belly to intestine.
   @stuffInBelly   = @stuffInBelly   - 1
   @stuffInIntestine = @stuffInIntestine + 1
  else # Our dragon is starving!
   if @asleep
    @asleep = false
    puts 'He wakes up suddenly!'
   end
   puts @name + ' is starving! In desperation, he ate YOU!'
   exit # This quits the program.
  end
  
  if @stuffInIntestine >= 10
   @stuffInIntestine = 0
   puts 'Whoops! ' + @name + ' had an accident...'
  end
  
  if hungry?
   if @asleep
    @asleep = false
    puts 'He wakes up suddenly!'
   end
   puts @name + '\'s stomach grumbles...'
  end
  
  if poopy?
   if @asleep
    @asleep = false
    puts 'He wakes up suddenly!'
   end
   puts @name + ' does the potty dance...'
  end
 end
 
end

pet = Dragon.new 'Norbert'
pet.feed
pet.toss
pet.walk
pet.putToBed
pet.rock
pet.putToBed
pet.putToBed
pet.putToBed
pet.putToBed
Norbert is born.
You feed Norbert.
You toss Norbert up into the air.
He giggles, which singes your eyebrows.
You walk Norbert.
You put Norbert to bed.
Norbert snores, filling the room with smoke.
Norbert snores, filling the room with smoke.
Norbert snores, filling the room with smoke.
Norbert wakes up slowly.
You rock Norbert gently.
He briefly dozes off...
...but wakes when you stop.
You put Norbert to bed.
He wakes up suddenly!
Norbert's stomach grumbles...
You put Norbert to bed.
He wakes up suddenly!
Norbert's stomach grumbles...
You put Norbert to bed.
He wakes up suddenly!
Norbert's stomach grumbles...
Norbert does the potty dance...
You put Norbert to bed.
He wakes up suddenly!
Norbert is starving! In desperation, he ate YOU!
İnteraktif bir program olsaydı daha iyiydi ama neyse , onu da ilerde yapabileceksiniz. Burada sadece yeni bir “ejderha” sınıfının ve bununla ilişkili bölümlerin gösterilmesine çalıştık.
Bu örnek ile bazı yeni şeylerde öğrendik : Birincisi, exit programı sonlandıran bir komuttur. İkincisi, private ki biz onu sınıf tanımlamamızın ortasında oluşturduk. Ejderhanın bizimle ilgili metodları (bizim ilgilenmemiz gereken) olduğu gibi kendine ait iç metodları da vardır. Bunları bir otomobile uygularsak : kaportanın altında olanlar sürücü olarak bizi ilgilendirmez , biz aracı kullanırken sadece gaz, fren, debriyaj ve viteslerle ilgileniriz. Hava yastığının hangi şartlarda nasıl çalışacağı sürücünün değil programcının düşünmesi gereken bir ayrıntıdır. 
Denemeniz için
1 – PortakalAgacı sınıfı yapalım : Onun boyunu veren bir height metodu olsun, ve çağrıldığında ağacın yaşını bir yıl yaşlandıran BirYilGecti metodu olsun. Her yıl ağacın boyu uzayacak ( boyunu siz belirleyin ) ve sizin tanımladığınız bir metod sonunda ağaç ölecek. İlk birkaç yıl meyve vermesin ama meyve vermeye başlayınca heryıl bir öncekinden fazla meyve versin. Tabii ki olgunlaşan meyveleri sayacak bir PortakalSay metodu ve meyveleri toplayacak MeyveTopla metodu tanımlayın (ayrıca bu metod topladıkca @PortakalSay değerini azaltmalı ve “ne tatlı portakallar” demeli yada portakallar bitince “bu yıl toplanacak portakal kalmadı” demeli ). Ayrıca şundan emin olun ki ; toplanmayan meyveler bir sonraki yıla kalmadan yere düşecek. 
2 – Yavru ejderhanız ile iletişimde olan bir program yazın. Yavruya vereceğiniz komutlar “ye” , “yürü” gibi kelimeler olacak. Bunlar string olacağı için bunları ayıracak ve yorumlayacak metodları yazmak size kalıyor. 
Kullanabileceğiniz ve oluşturabileceğiniz binlerce sınıf yapıları vardır. Bunları nerede bulacağınızı göstereceğiz. Ondan önce birçok programlama dilinde olmayan Ruby nin güçlü bir özelliğinden bahsedeceğiz : bloklar ve prosedürler